Process box

... spracováva sa ...

Zabezpečovacia technika

Montáž a servis elektronickej zabezpečovacej techniky (EZS)

Poplašný systém sa skladá:

  • z ústredne systému
  • rôznych detektorov – snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, magnetický kontakt na okná a dvere, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia a ďalšie

Pri narušení stráženého objektu nepovolanou osobou snímače zaznamenajú tepelnú stopu narušiteľa a fyzické prerušenie mikrovlnných lúčov, ústredňa systému signál spracuje a prostredníctvom komunikátora vyšle signál o poplachu na preddefinované zariadenia, najčastejšie na mobilný telefón formou sms, alebo telefonátu. Poplachový systém sa ovláda pomocou fyzickej klávesnice (klávesníc) umiestnenej v stráženom objekte, ale taktiež je možnosť systém ovládať aj na diaľku prostredníctvom aplikácií v mobilnom telefóne alebo prostredníctvom sms.

Montáž a servis kamerových systémov (CCTV)

Systém CCTV je využívaný k sledovaniu objektov a priestorov, ktoré majú byť chránené. Je tvorený kamerami, systémami nahrávania, prípadne diaľkovej správy. Systémy je možné sledovať ON - LINE v reálnom čase, ale aj zároveň ukladať záznamy na médium.

Zabezpečovacia technika