Process box

... spracováva sa ...

Výroba rozvádzačov

Firma PROMEL s.r.o. vyrába elektrické rozvádzače s cieľom vyhovieť individuálním požiadavkam zákazníka. Naše rozvádzače spĺňajú všetky požadované normy ako aj vysoké požiadavky na kvalitu a technickú úroveň vyhotovenia.

Rozvádzače pre priemysel hlavných a podružných rozvodov elektroinštalácie vo výrobných a skladových priestoroch

Rozvádzače merania a regulácie

Rozvádzače pultové

Rozvádzače verejného osvetlenia

Rozvádzače staveništné

Rozvádzače priameho merania

  kovové:

 • zapustené
 • povrchové
 • samostatne stojace

  plastové:

 • zapustené
 • povrchové
 • samostatne stojace

Rozvádzače nepriameho merania

 • kovové
 • plastové
 • zapustené
 • povrchové

Rozvádzače atypické – podľa individuálnej požiadavky zákazníka