Process box

... spracováva sa ...

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení

Realizujeme odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, a to:

Elektrickej inštalácie v objektoch budov

Bleskozvodov

Elektrických zariadení strojov

Ručného elektrického náradia

Elektrických spotrebičov

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení