Process box

... spracováva sa ...

Spoločnosť PROMEL, s.r.o.

Firma PROMEL - Štefan Balaj pôsobí na slovenskom trhu v oblasti elektroinštalačných prác už od roku 1990. V roku 2016 prebehla jej voľná transformácia na spoločnosť PROMEL s.r.o.

Firma sa od svojho vzniku venuje výrobe rozvádzačov NN a elektromontážnej činnosti, ako sú elektroinštalácie rodinných domov, bytových jednotiek, priemyselných objektov a iné. Okrem toho sme svoju činnosť rozšírili o oblasť slaboprúdovej technicky, zabezpečovacie a kamerové systémy, dátové rozvody, video a audio vrátniky a systémy satelitnej televízie.

Ponúkame komplexný sortiment služieb v oblasti elektroinštalácií, od vypracovania projektovej dokumentácie, cez realizáciu elektroinštalačných prác, montáž bleskozvodov až po odborné prehliadky a skúšky - revízne správy.