Process box

... spracováva sa ...

Naše služby

Ponúkame komplexný sortiment služieb v oblasti elektroinštalácií, od vypracovania projektovej dokumentácie, cez realizáciu elektroinštalačných prác, montáž bleskozvodov až po odborné prehliadky a skúšky - revízne správy.

Veľký dôraz kladieme na kvalitu práce a záručný servis, pretože našou prioritou je spokojnosť zákazníka. Využite naše služby a sami posúďte naše kvality.

Vypracovanie projektu elektroinštalácie na základe vašich predstáv a návrhov

Komplexné riešenia elektroinštalácií priemyselných objektov, rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov

Výrobu rozvádzačov NN

NN prípojky

Káblové rozvody

Montáž svietidiel, zásuviek a vypínačov

Núdzové osvetlenie

Verejné osvetlenie v obciach

Podlahové vykurovanie

Montáž spotrebičov

Montáž a opravu bleskozvodov

Štrukturovanú kabeláž

Elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu

Kamerové systémy

Systémy satelitnej televízie

Video a audio vrátniky

Vypracovanie revízií, vykonanie odborných prehliadok a skúšok

Práce na vysokozdvižnej plošine a jej prenájom

Elektroinštalačné služby