Process box

... spracováva sa ...

Elektroinštalácie

Realizujeme kompletné elektroinštalácie rodinných domov, administratívnych budov, nebytových priestorov, vonkajšie elektroinštalácie vrátane prípojok NN, kompletné rekonštrukcie, opravy a výmenu elektrických rozvodov domov a bytov, dodávku a montáž interiérových i exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, senzorov, snímačov, video vrátnikov, domácich telefónov, inteligentné elektroinštalácie. Ponúkame i montáž a opravy bleskozvodov, meranie a reguláciu pre technické zariadenia budov, realizáciu telekomunikačných a televíznych rozvodov, montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov.

Elektroinštalácie Elektroinštalácie Elektroinštalácie