Process box

... spracováva sa ...

Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom všetkých potrebných oprávnení a osvedčení pre vykonávanie ponúkaných služieb. Zamestnanci pravidelne absolvujú školenia a skúšky potrebné pre všetky odborné činnosti na základe platnej legislatívy.

Certifikáty Certifikáty Certifikáty
Certifikáty Certifikáty