Process box

... spracováva sa ...

Bleskozvody

Ponúkame komplexné riešenie bleskozvodu - od návrhu technického riešenia na základe osobnej prehliadky prípadne na základe projektovej dokumentácie, ktorú vieme na základe Vašich požiadaviek spracovať, následnú montáž a vypracovanie odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodu.

Realizujeme:

Montáž bleskozvodu na rodinný dom, výrobné a priemyselné objekty, administratívne budovy, bytové domy

Montáž bleskozvodu na objekty s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu

Montáž oddialeného bleskozvodu

Montáž aktívneho bleskozvodu

Oprava poškodeného bleskozvodu

Rekonštrukcia existujúceho bleskozvodu tak, aby bol v súlade s platnými normami STN EN

Bleskozvody Bleskozvody